Partnerská spolupráce

Systém ledmedia má široký záběr pro partnerskou spolupráci na několika úrovních podle oboru a možností partnera. Jednotliví obchodní partneři mají dle typu spolupráce své partnerské role.

Každý partner má k dispozici vlastní webové prostředí, které mu slouží k přehledu a sumarizaci veškerých atributů vstupujících do daného typu spolupráce.

partnerská spolupráce

Obchodní konzultant

Obchodní konzultant zajišťuje kontakt se zákazníky a distribuci reklamního prostoru. Sjednávání obchodních kontraktů je realizováno jak osobním kontaktem se zákazníkem, tak elektronickou cestou prostřednictvím systému ledmedia. Prodejce prezentuje a prodává reklamní prostor jménem provozovatele a je zodpovědný za péči o inzerenta (jeho zákazníka). Odměna (provize) je pak Obchodnímu konzultantovi vyplacena jako procentuální podíl z úspěšně sjednaných kontraktů. Obchodní konzultant má k dispozici on-line webový portál, s přístupem ke všem informacím týkajících se jeho práce.

Provizní správce panelu

Provizní správce panelu je osoba, nebo subjekt, v jehož provozovně, nebo na jehož majetku (budova, dopravní prostředek, atd.) je reklamní panel umístěn. Jako odměna pro správce panelu je buďto protislužba strany provozovatele zejména reklamní prostor na jiných panelech systému ledmedia, případně procentuální podíl na reklamě zobrazované na reklamním panelu v daném místě.

Každý provizní správce panelu má k dispozici on-line statistiky provozu „svých“ reklamních panelů a může využít i automatického zasílání informací emailem.

Partner pro instalace reklamních panelů

Tým systému ledmedia se stále rozrůstá. Pokud disponujete manuální zručností, schopnostmi a vybavením pro slaboproudé instalace, jste komunikativní a máte k dispozici automobil, máte nejlepší příležitost stát se instalačními partnery systému ledmedia. Každý instalační partner absolvuje školení a po uzavření instalační a servisní smlouvy realizuje jednotlivé zakázky, které jsou mu systémem ledmedia zadávány. Samotné realizace nejsou složité, avšak systém ledmedia klade nejvyšší důraz na preciznost provedené práce, za kterou je také instalační partner zodpovědný.